a person holding sand in their hands

System & processer för dig som vill växla upp

Ett nyhetsbrev för företagaren som vill växa, projektledaren som vill optimera,
och visionären som vill realisera. Håll dig uppdaterad. Bli inspirerad.

Efter en alldeles för kort semester kände jag att mitt driv och min entusiasm för uppstarten av mitt företagsprojekt hade mattats av. Denna paus i mitt arbete gav plats för tvivel att krypa in. Istället för att vara fokuserad lät jag andra planer och idéer distrahera mig. Många gånger skrev jag inte ner dessa nya infall, utan lät dem sväva fritt i mitt huvud, vilket bara skapade mer röra.

Det är mänskligt att tvivla, särskilt när man tar sig an stora projekt eller förändringar i livet. Tvivel kan till och med vara konstruktiva, om man använder dem rätt. De kan tvinga oss att ifrågasätta våra beslut, reviderar våra planer och identifiera potentiella fallgropar. Men när tvivlen blir för påträngande, kan de förvandlas till hinder som blockerar framsteg.

Under de senaste veckorna har dessa tvivel påverkat inte bara mitt arbete utan också mitt välbefinnande. Istället för att proaktivt driva mitt projekt framåt, blev jag fast i en cykel av självkritik och distraktion.

Så vad gör man i en sådan situation?

Först och främst måste man organisera och sortera sina uppgifter. Genom att ha en tydlig översikt över vad som behöver göras, kan man lättare sätta prioriteringar och bestämma var man ska fokusera sin energi. För mitt projekt innebär detta att aktivt söka kontakt med potentiella kunder, skriva fler tjänstesidor och artiklar samt utforska de sidospår som har med mitt projekt att göra.

Dessa sidospår – olika skrivprojekt och marknadsföringsmaterial – kan potentiellt stödja mitt huvudprojekt, men de måste hanteras rätt. Om vi inte är försiktiga, kan vi ofta överkomplicera saker och ting, vilket leder till att vi sätter käppar i hjulet för oss själva. Helt i onödan.

Det är också viktigt att komma ihåg att även om vi kan känna oss förlorade eller osäkra ibland, har vi fortfarande kraften att bestämma över vår framtid. Som Nelson Mandela så klokt uttryckte det: “I never lose. I either win or learn.” Om en viss strategi eller idé inte fungerar, är det bara en möjlighet att lära sig och förbättra för framtiden.

Så, om du någonsin känner att du har förlorat ditt momentum, ta ett steg tillbaka, andas och omvärdera. Oavsett om tvivlen kommer nu eller senare, har du alltid möjligheten att fatta ett nytt, informerat beslut. Med rätt inställning och verktyg kan du navigera genom tvivel och fortsätta framåt mot dina mål.