MacBook Pro on table beside white iMac and Magic Mouse

System & processer för dig som vill växla upp

Ett nyhetsbrev för företagaren som vill växa, projektledaren som vill optimera,
och visionären som vill realisera. Håll dig uppdaterad. Bli inspirerad.

Det är en särskild, sprudlande känsla att upptäcka något man har sökt och längtat efter under en lång tid. Jag känner den känslan nu, efter den långa strävan att hitta denna pusselbit till min utvecklingsverktygslåda.

Under de senaste åren har jag inte lagt mycket energi på att utveckla hemsidor utanför min tjänst som projektledare inom just hemsidesutveckling. Men nu har jag äntligen funnit ett nytt grundtema som är både stabilt och flexibelt.

Som projektledare har jag lett utveckling och design av många hemsidor, där vi använde ett egenutvecklat grundtema.

Men när jag utför projekt på egen hand, vill jag ha saker på mitt sätt – utan kompromisser. Jag har vridit och vänt på idéer och testat olika lösningar för att anpassa min logik till hur WordPress ser ut idag och vart det är på väg.

Mitt tidigare grundtema

När jag frilansade och byggde hemsidor för mig själv och vänner, hade jag ett go-to-grundtema jag byggde alla hemsidor på. Det var Genesis Framework.

Det var ett stabilt och välfungerande tema, med utmärkt support. Alla child themes var också både väldesignade och välutvecklade.

Genom Genesis utvecklade jag mycket av min kunskap om hur teman till WordPress skulle utvecklas. Fördelen med Genesis var att det gav dig ett ramverk (därav namnet) så att du slapp mycket av det inledande arbetet med att bygga ett tema.

Genesis var perfekt anpassat till hur WordPress-världen såg ut.

Men inget varar för evigt.

Början på slutet för Genesis

2018 såldes Genesis moderbolag Studiopress av grundarna till WPEngine. WPEngine var redan då en stor aktör inom WordPress-universumet, och har bara blivit större genom att köpa upp många tema- och plugin-företag.

Redan då kände jag en viss oro för vad som skulle hända med Genesis. Jag hade dock viss tilltro till att de skulle tänka affärsmässigt på sitt köp, och därför vidareutveckla Genesis.

Tyvärr blev det snart tydligt att den satsningen uteblev. Genesis och deras child themes utvecklades visserligen en stund till, men det kom inga nya child themes (kanske ett par, men med väldigt långa mellanrum). Och så småningom ebbade också underhållet av existerande teman ut.

WordPress har utvecklats

Runt den här tiden var WordPress i färd med att utveckla sin innehållseditor. De skulle gå bort från sin gamla Word-liknande TinyMCE-editor och till något som var mer visuellt.

De kallade, och kallar fortfarande, sin nya editor för Gutenberg. Omställningen till Gutenberg – där innehållet inte bara kan vara text och bilder, utan olika typer av komponenter, eller block – var kontroversiell och utmanande för tema- och pluginutvecklare.

För Genesis innebar det en stor omställning. Temat var i grunden helt anpassat det gamla arbetssättet, där ”widgets” var en viktig del i hur innehåll kunde struktureras utanför den klassiska Word-editorn.

De anpassade sig såklart, och gjorde om flera av temana till block-baserade Gutenberg-teman.

Men i takt med att underhållet av Genesis ebbade ut, blev det också tydligt för mig att jag inte kunde fortsätta bygga hemsidor med det, då jag vill bygga framtidssäkra hemsidor. Man kan inte vara osäker på om ramverket till hemsidan kommer finnas kvar om 2, 3, eller 5 år.

Ett tillfälligt, men långvarigt depåstopp hos Blocksy

Vid den här tiden byggde jag inte hemsidor dagligen. Jag var involverad i andra jobb, och byggde bara på hobby-basis, med något kundprojekt här och där.

Men för de hemsidor jag ändå byggde hittade jag temat Blocksy och byggde en del hemsidor på det.

Blocksy var inte perfekt, men det var och är ett bra tema. Framförallt är det enkelt att komma igång och skapa ganska snygga layouter med.

Dock upplevde jag att eftersom så mycket var förutbestämt, var det svårt att gå utanför den uttänkta boxen. Visst, att ändra färger och fonter var enkelt. Men skulle någon ny komponent in i bilden var det till att skapa ett child theme, och sen mer eller mindre skala bort väldigt mycket av det förinställda.

Jag accepterade den kompromissen eftersom det inte var mitt levebröd att bygga hemsidor som jag byggde vid sidan av jobbet.

Men nu är det andra tider, och en ny era av företagande börjar ta form. Och då är det också viktigt att ha verktyg som är effektiva, framtidssäkra och anpassningsbara.

Det nya temat

Möt Powder Studio.

Här har vi ett tema som är byggt på premisserna för hur WordPress är idag och hur WordPress kommer fungera i framtiden.

Det är minimalistiskt till designen och till koden.

Utvecklarna har också skapat flera ”patterns” eller mönster som det kallas på svenska, vilket är olika förhandsdesignade block-uppsättningar som du kan infoga i editorn så att du inte måste börja med ett blankt ark eller uppfinna hjulet på nytt.

För min del är det första gången jag verkligen går på djupet med den nya ”Full site editorn”(FSE) i WordPress. Jag har testat den tidigare, men nu har jag börjat testa ut den ordentligt.

Det är ovant, och jag har insett att jag definitivt kommer använda egna block och lite hybridlösningar för att få till det start-tema jag vill ha.

Jag tror att FSE kommer behöva utvecklas en del för att kunna bli så robust att även vi som kan utveckla hemsidor vill använda den rakt av.

Men med några egenutvecklade block så kommer också FSE kunna användas i kundprojekt för min del.

Framtiden med Powder Studio

Det hintades lite om det tidigare. Men nu är en viktig del av verktygslådan på plats.

Nu ska ett start-tema baserat på Powder Studio med alla de komponenter som behövs i de flesta projekt byggas.

Jag kommer också använda Blockstudio (ett annat fantastiskt verktyg) till att snabbt och enkelt skapa egna Gutenberg-block, både som standalone-block men också som komponenter i FSE och möjligen också som moduler i ett start-tema.

Det var längesen det var så kul att utveckla. Det är det bra verktyg gör med en, de gör en glad.

Att ha en tydlig målsättning är också en viktig del av det hela.