Genom att besöka www.RickardGothlin.se samtycker du till vår integritetspolicy.

Översikt

www.RickardGothlin.se och dess driftsansvarige har åtagit sig att skydda din integritet på nätet. Denna Integritetspolicy beskriver den personliga information vi samlar in via denna webbplats på www.RickardGothlin.se (”webbplatsen”), och hur vi samlar in och använder den informationen.

Termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” avser www.RickardGothlin.se och dess driftsansvarige. Termerna ”användare”, ”du” och ”din” hänvisar till webbplatsens besökare, kunder och andra användare av webbplatsen.

Termen ”personlig information” definieras som information som du frivilligt tillhandahåller oss som personligen identifierar dig och/eller din kontaktinformation, såsom ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

WEBBPLATSEN, digitala produkter, tjänster & medlemskap (”tjänsten”).

Användning av webbplatsen, inklusive allt material som presenteras häri och alla onlinetjänster som tillhandahålls av www.RickardGothlin.se, lyder under följande integritetspolicy. Denna integritetspolicy gäller för alla webbplatsbesökare, kunder och alla andra användare av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen eller tjänsten samtycker du till denna integritetspolicy, utan ändringar, och bekräftar att du läst den.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Denna webbplats samlar endast in den personliga information som du frivilligt tillhandahåller oss, vilket kan innefatta:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Postadress
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Skattenummer
  • Kreditkort

Den information du anger används för att bearbeta transaktioner, skicka periodiska e-postmeddelanden och förbättra tjänsten vi tillhandahåller. Vi delar din information med betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet och betjäna kunder och besökare. Dessa betrodda tredje parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell. Din personliga information kommer aldrig att delas med icke-närstående tredje parter.

Aktivitet

Vi kan registrera information om din användning av webbplatsen, till exempel vilka sökningar du utför, vilka sidor du visar, din webbläsartyp, IP-adress, begärd Webbadress, refererande URL och tidsstämpelinformation. Vi använder den här typen av information för att administrera webbplatsen och ge dig högsta möjliga servicenivå. Vi använder också denna information i aggregerad form för att utföra statistiska analyser av användarnas beteende och egenskaper för att mäta intresset för och användningen av de olika områdena på webbplatsen.

Cookies

Vi kan skicka cookies till din dator för att unikt identifiera din webbläsare och förbättra kvaliteten på vår tjänst. Termen ”cookies” avser små bitar av information som en webbplats skickar till din dators hårddisk medan du tittar på webbplatsen. Vi kan använda båda sessionscookies (som upphör att gälla när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som stannar kvar på din dator tills du raderar dem). Du har möjlighet att acceptera eller neka cookies med hjälp av dina webbläsarinställningar. Om du väljer att avaktivera cookies kanske vissa delar av webbplatsen inte fungerar som de ska eller inte alls.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Förutom vad som annars diskuteras i denna integritetspolicy, behandlar detta dokument endast användning och utlämnande av information som vi samlar in från dig på vår webbplats. Andra webbplatser tillgängliga via vår webbplats via länkar eller på annat sätt har sin egen policy när det gäller integritet. Vi är inte ansvariga för tredje parts integritetspolicy eller praxis.

Säkerhet

Vi upprätthåller säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, missbruk eller avslöjande. Inget utbyte av data över Internet kan dock garanteras som 100% säkert. Medan vi gör allt för att skydda din personliga information som delas med oss via vår webbplats, bekräftar du att den personliga information du frivilligt delar med oss via denna webbplats kan bli/vara avlyssnad eller manipuleras av tredje part. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för någon avlyssnad information som delas via vår webbplats utan vår vetskap eller tillåtelse. Dessutom frigör du oss från alla anspråk som uppstår till följd av eller i samband med användningen av sådan avlyssnad information på något otillåtet sätt.

UPPDATERA DIN INFORMATION

Du kan komma åt och korrigera dina personuppgifter och integritetspreferenser genom att kontakta oss via e-post på hej@rigot.wp.rgtln.com

ÄNDRINGAR I DEN HÄR POLICYN

Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att granska denna webbplats och denna policy med jämna mellanrum och att vara medveten om eventuella ändringar. Vi meddelar dig om eventuella ändringar av denna Integritetspolicy genom att publicera dessa ändringar på denna sida.

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy, vänligen mejla oss på hej@rigot.wp.rgtln.com.

Uppdaterad:  Juli, 2022