långsiktiga mål i en kalender med en kaffekopp över

System & processer för dig som vill växla upp

Ett nyhetsbrev för företagaren som vill växa, projektledaren som vill optimera,
och visionären som vill realisera. Håll dig uppdaterad. Bli inspirerad.

När det gäller produktivitet är det lätt att känna sig överväldigad av allt man vill göra. Jag tror mycket på ett par ledstjärnor när det kommer till produktivitet:

  • Time-blocking framför multitasking.
  • Fokusera på 1-3 viktiga uppgifter, istället för att försöka göra allt på en gång.
  • Var konsekvent och jobba kontinuerligt med det.

Sen var det ju det med att efterleva dem ledstjärnorna i praktiken. Det är inte lika lätt som man kan tro. Det kräver disciplin och planering. Saker jag har, men det är lätt att trampa snett.

Det viktiga är att lägga en cirka-plan och därefter bara börja jobba med det för att få upp momentum och bygga upp en vana.

Det är lätt att tänka på resultaten men de kommer inte den första tiden. Och då är det lätt att känna sig omotiverad. Men genom att fortsätta oförtrutet framåt med de sakerna du satt upp för dig själv, kommer du se att det börjar bära frukt.

Kanske inte efter en månad, kanske inte ens efter tre månader. Men vad händer om du fortsätter i sex månader? Ett år?

Hur mycket har du lärt dig? Hur mycket har du skapat?

Det är inte så att de automatiskt ger resultaten du önskar om du bara fortsätter tillräckligt länge. Jag tror inte det är så enkelt. Men oavsett vad det mynnar ut i, så kommer du stå där om ett år som en bättre , starkare utgåva av dig själv genom att du arbetat oförtrutet och skjutit upp belöningen till dig själv.

Inspiration och planering för min mål den närmaste tiden

Jag har precis börjat planera för mina kommande veckor och månader, och jag känner mig inspirerad att ta itu med några nya projekt. För att göra det lättare för mig att fokusera på vad jag vill uppnå, har jag bestämt mig för att fokusera på två huvudsakliga projekt (i brist på ett bättre ord), som båda passar in i ett långsiktigt mål om hur jag vill att mitt arbete och mitt liv ska se ut.

När jag planerar min tid, försöker jag vara realistisk om vad jag kan uppnå. Det har alltid varit min stora akilleshäl – det är ju så mycket jag vill genomföra. Att det här dessutom är något jag gör vid sidan av ett heltidsarbete gör ju också att tiden är begränsad i kvadrat.

När jag sätter upp mål, försöker jag att göra dem specifika och mätbara. Jag försöker också att bryta ner dem i mindre delar så att jag kan se framsteg och känna mig motiverad att fortsätta arbeta mot dem. Till exempel, istället för att sätta upp ett mål om att skriva en bok, kan jag sätta upp delmål om att skriva ett visst antal sidor varje vecka.

När jag planerar innehållet i mina projekt, försöker jag att tänka på behoven hos min publik eller målgrupp. Jag försöker också att vara kreativ och tänka på olika sätt att presentera informationen på ett engagerande sätt. Jag kan använda mig av olika aktiviteter, material och strukturer för att göra mina projekt mer intressanta och lärorika.

Jag har också tagit inspiration från andra källor när jag planerar min tid, mål och innehåll. Jag har läst artiklar om planering och läroplanen, och jag har pratat med lärare och andra experter på området. Genom att ta in olika perspektiv och idéer, kan jag göra mina projekt mer varierade och lärorika.

Sammanfattningsvis, genom att fokusera på tid, mål och innehåll, och ta inspiration från andra källor, kan jag göra mina projekt mer effektiva och roliga. Jag ser fram emot att fortsätta planera och genomföra mina projekt med respekt för mina mål och mina elevernas behov.

Strama upp fokusområdet till några få saker

Problemet jag ofta har är att det är för många saker jag vill göra och som jag tror kommer ge resultat och kan hjälpa till på det ena eller andra sättet.

Men det leder alltid till en av två saker:

Antingen sprider jag fokuset och insatsen för tunt på för många saker. Och då blir det som ett citat jag hört på flera ställen, men jag ger Donald Miller på Business Made Simple äran för det då jag hört det mest och tydligast från honom:

”Om allt är en prioritet är ingenting en prioritet.”

Den andra saken för många saker att göra leder till är lamslagning av att välja vad jag ska göra först. Inte nog med att det uppenbarligen inte finns en tydlig prioritet, utan det leder ofta till att ingenting blir gjort. Finns det för många alternativ väljer man ofta ”ingenting” för att det blir för svårt att välja.

Det är en av de grundläggande reglerna inom marknadsföring och försäljning. Men det visar sig att det också gäller på andra saker, som din prioritetslista.

Nu har jag valt 3-4 saker som hänger ihop med mina två stora prioriteter de kommande 90 dagarna, och ska fokusera enbart på dem. Alla andra idéer läggs till sidan, åtminstone för stunden.

Jobba med konkreta uppgifter som tar dig mot målet

När jag planerar brukar jag försöka fokusera på 3-4 saker som jag verkligen vill uppnå. För att göra det enklare att nå mina mål, brukar jag arbeta med konkreta saker.

Ett sätt att göra detta är att skapa en lista över de saker jag behöver göra för att uppnå mina mål. Jag brukar använda en tabell för att organisera mina uppgifter och markera dem när de är klara. Det hjälper mig att hålla koll på vad jag har gjort och vad jag behöver göra.

En annan sak jag gör är att bryta ner mina mål i mindre delar. Det gör att jag kan fokusera på en sak i taget och inte känna mig överväldigad. Jag brukar använda punktlistor för att göra det tydligt vad jag behöver göra för att uppnå mina mål.

Jag försöker också att vara realistisk. Om jag har för många saker på min lista kan det kännas omöjligt att uppnå alla. Därför brukar jag begränsa mig till 3-4 saker som jag verkligen vill uppnå.

Att jobba med konkreta saker hjälper mig att hålla fokus och uppnå mina mål. Genom att använda tabeller, punktlistor och att bryta ner mina mål i mindre delar kan jag göra det enklare för mig att nå mina mål.

Prioritera det långsiktiga och lägg grunden till en ljus framtid

När jag planerar för framtiden nu, är det med tanken på vad jag vill långsiktigt. Att gå för vad som ”måste” till här och nu är väldigt frestande. Och det är desto mer frestande om man inte aktivt tar beslut om att fokusera på konkreta mål längre fram.

Jag har alltid varit analytisk och strategisk, men när jag gett mig ut på soloföretagande och andra egna projekt tidigare har jag låtit det som är akut ta överhanden. Då har jag alltid tänkt att jag ska ta tag det långsiktiga efterhand som det akuta lägger sig. Med problemet att det akuta aldrig tar slut. Det är alltid något som är akut, och till slut kraschar allt.

Så nu försöker jag att tänka långsiktigt och lägga grunden för en ljus framtid genom att prioritera det framför något som kan upplevas akut här och nu. Detta innebär att jag fokuserar på några viktiga områden som jag tror kommer att ha stor betydelse för framtiden och mina målsättningar.