selective focus photography of stack of stones

System & processer för dig som vill växla upp

Ett nyhetsbrev för företagaren som vill växa, projektledaren som vill optimera,
och visionären som vill realisera. Håll dig uppdaterad. Bli inspirerad.

Vi föds inte med en förinstallerad uppsättning av åsikter och övertygelser. Alla övertygelser om både omvärlden och oss själva är inlärda och ”bekräftade” genom erfarenhet.

Visst finns det saker i din självbild som tenderar att vara oförändrade genom livet – som att du identifierar dig som lång eller kort. Men även dessa statiska saker i din personlighet kan uppfattas olika beroende på dina erfarenheter i livet.

Sättet du definierar dig själv just nu är baserat på dina erfarenheter och de bevis du kan lägga fram för din identitet. Om du går till kyrkan varje söndag har du bevis på att du är religiös. Om du går till gymmet oavsett väder och humör har du bevis på att du tar din träning och hälsa seriöst.

Jag betraktar inte mig själv som en fantastisk skribent. Men jag har börjat anamma en självbild av att vara en person som skriver och publicerar texter. Varje gång jag skriver bekräftar jag den identiteten.

Du bekräftar din självbild genom dina handlingar.

Utför rätt handlingar en majoritet av gångerna – inte alltid

Varje gång du genomför en handling, är det en röst på den vanan. Och i förlängningen en röst på att vara en typ av person som gör en sådan sak. Det här är bra när det handlar om bra vanor, men det fungerar ju åt båda hållen.

När du genomför något som är bra bekräftar det en typ av person som du vill framhäva och förstärka. När du genomför något mindre bra bekräftar det också en typ av person, men en som du inte ska vara.

Men det fina är att du inte behöver vara perfekt för att ta steg i rätt riktning. I ett politiskt val räcker det med att du får över 50% av rösterna för att vinna valet. Du behöver inte 100%.

Detsamma gäller när det kommer till dina vanor och den person du strävar efter att vara. Varje gång du genomför bra handlingar lägger du en röst på den vanan. Och det gör inget om du av och till lägger några röster på ett dåligt beteende eller en oproduktiv vana. Målet är att helt enkelt vinna eller agera rätt en majoritet av gångerna.

Bestäm dig för vem du vill vara

En ny identitet behöver en förändring i agerande. Om du fortsätter att agera som du alltid gjort kommer du få samma resultat som tidigare. Om inget förändras, kommer inget att vara annorlunda.

Och verktyget för att nå den förändringen ligger i en enkel tvåstegs-modell:

  1. Bestäm vilken person du vill vara.
  2. Bekräfta det för dig själv genom små vinstgivande handlingar.

Det kan kännas överväldigande att ta ställning till de stora frågor som den första delen av den här modellen ger upphov till. Det kan kännas svårt att veta hur du ska komma igång. Vem vill du bli? Vilka värderingar står du för? Vad vill du stå för?

Däremot vet de flesta vilka resultat de vill nå. Och det är helt okej. Starta där och jobba dig bakåt – eller inåt i beteendeförändringarnas tre lager – till den typ av person som kan tänkas nå sådana resultat. Ett knep du kan använda är att ställa följande fråga:

Vem är personen som kan nå de resultat du vill nå?

Om vi ser på de tre lagren av beteendeförändring ser vi att det är den identitetsbaserade vanan som är den som kommer hålla längst, och den som kommer staka ut riktningen för dig. Om en vana inte rotar sig i din identitet kommer du ha väldigt svårt att hålla fast vid den. Du definierar vem du vill vara, och bekräftar det genom dina handlingar. Varje gång du sätter dig ner och skriver bekräftar du din identitet som författare eller skribent. Du är en person som skriver.

Och precis som riktningen i beteendeförändring är viktig, hjälper den här tvåstegs-modellen dig att fokusera på motorn bakom ett resultatbaserat mål.

Att skriva färdigt en bok är ett mål. Men om din identitet ligger i att vara en person som skriver regelbundet övergår ditt fokus från målet (att skriva en bok) till att vara en person som är konsekvent och pålitlig i sitt skrivande. Det är den typen av person du är som är viktigt och som kommer göra den stora skillnaden. Inte målsättningen om att skriva en bok.

Självbilden och vanan förstärker varandra

Tvåstegs-modellen fungerar alltså i symbios med de tre lagren av beteendeförändring. Det ena förstärker det andra. Du ser dig själv som en konsekvent och pålitlig författare, och när du sitter ner och skriver bekräftar du den identiteten för dig själv.

Självbilden underlättar handlingen, och handlingen bekräftar självbilden.

Ditt fokus borde alltid vara på vilken typ av person du vill bli, inte på ett specifikt mål. Du når ditt bästa jag genom att utmana dina övertygelser, och uppgradera och utveckla din identitet. Mål blir delmål på resan mot ditt bästa jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *